Diòxid de silici

Crèdits:

AdobeStock, Alcatel-Lucent/Bell Labs, Intel, Istock, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Nokia-Bell Labs, Shutterstock, Siltronic, SMU Libraries, Texas Instruments, U.S. Army Photo (Public domain), Wikimedia Commons