Exposició

«Molècules que ens han canviat la vida»

Institut d’Estudis Catalans

(carrer del Carme 47, 08001 Barcelona)

12 de novembre de 2021 – 1 d’abril de 2022

Comissària de l’exposició:

PILAR GONZÁLEZ DUARTE
membre de l’IEC (Secció de Ciències i Tecnologia)

 

Equip científic:

JORDI LLORCA i ÀNGEL MESSEGUER
membres de l’IEC (Secció de Ciències i Tecnologia)

EDUARD CREMADES i FINA GUITART
membres de la Junta de la Societat Catalana de Química

Tots els drets són reservats.

Cap part d’aquesta exposició, ja sigui text o recurs gràfic, no pot ser utilitzada ni reproduïda per cap mitjà sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars de la propietat intel·lectual i editorial.